Svensk tillverkare av storköksutrustning

Vi är ett familjeägt företag som har bred och lång erfarenhet från storkök. Det ger oss en djup kunskap och förståelse om användning och hur viktigt kvalitet och funktion är.

Vår ambition är att tillsammans med våra återförsäljare och samarbetspartners utveckla och driva framåt. Vi månar om en nära relation med korta kommunikationsvägar.

Historia

1908

Företaget startades som Vara Kopparslageri, där man även tillverkade ostkar. Det var farfar i familjen Fredriksson som var den drivande kraften. Under de första åren utvecklades tillverkningsmetoderna och företaget växte.

1930

Företaget har vuxit sig starkt och har nu cirka 25-30 anställda.

1940

Elis och Alrik, som var söner till pappan Fredriksson, tog över och började bl.a. tillverka kokgrytor till storkök. De första prototyperna till stekborden togs fram.

1946

Stekborden börjar tillverkas. Wara Stekbordet fick karaktär och nu insåg man att här fanns stor efterfrågan. Man sålde ca 300 st. stekbord om året. Dessa stekbord har sedan dess gått under namnet Warabordet. Man började även tillverka stekhällar i början av 50-talet.

1975

Roland Frediksson, tredje generationens familjeföretagare, tog över företaget och namnet ändrades från Vara Kopparslageri till Vara Metallindustri.

1994

Bröderna Roger och Göran Torstensson tar över driften av företaget. De utvecklar produkternas design och för in nya idéer och förbättringar utan att för den sakens skull överge företagets tradition.

2008

Familjen Pavlov köper företaget. Man utökar spissortimentet med sju nya modeller och börjar samtidigt med arbetet att digitalisera alla gamla ritningar och mordenisera produktionen.

2014

Företaget har växt ur sina gamla lokaler och flyttar delar av produktionen till sina nya lokaler på 1400 m² i Kil för att fortsätta att utvecklas.

2016

Företaget firar 70år.

2019

Övertar produktionen av konsoler & skenor från Alux.