Ragnar

Vårt nya varumärke är här!

Det som började som en idé för många år sedan har nu tillslut blivit verklighet. Vår förhoppning är att det underlättar för alla när vi på detta sätt börjar särskilja våra olika produktgrupper.

Detaljbilder från Ragnar-produkter

Varför nytt varumärke?

I dagsläget ligger alla våra produkter under ett och samma tak, vilket kan skapa en del förvirring. Med detta nya varumärke kommer våra produkter som på något sätt har med värme att göra att bli en egen produktgrupp.

Vilka produkter berörs?

Till en början är det de tre nya produktkategorierna induktionsspisar, värmerier och kokerier som hamnar under Ragnar-namnet, men fler kommer.

Varför Ragnar?

Namnet står oss nära. Förutom att det är vår VDs andranamn så är det även tilltalsnamnet på en man som lärt oss väldigt mycket, både om arbete och att vara medmänniska.


Inom kort kommer ni kunna läsa mer om våra nya produkter.